Zaštita osobnih podataka

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA DRUŠTVA INTERMEDIA HEROES D.O.O.

Datum stupanja na snagu: 01. travnja 2015.

Ova izjava o zaštiti podataka („Izjava o zaštiti podataka“) pojašnjava kako Intermedia Heroes d.o.o., Masarykova 15, HR-10000 Zagreb („Intermedia Heroes d.o.o.“, „nama“, „naš“ i „mi“) prikuplja, obrađuje i koristi podatke koji se odnose na Vas. Mi smo vlasnici internetskih stranica www.colloqvinum.com i www.colloqvinum.hr te s time u svezi nudimo razne usluge. Mi nudimo platformu (uključujući ove internetske stranice, mobilne aplikacije itd.), na kojoj mi, naši lokalni partneri kao i drugi prodavatelji (zajedno „Prodavatelji“) nudimo ponude za kupone, dogovore (deal), proizvode i kratka putovanja. Ova Izjava o zaštiti podataka se primjenjuje na podatke koje prikupimo putem naših internetskih stranica, mobilnih aplikacija, elektroničke komunikacije ili uslužnih djelatnosti, putem internetskih stranica društvenih mreža ili putem svih naših individualnih internetskih stranica koje su specifično uređene za određene poslovne partnere, trgovce, gradove ili druga područja, a koji su povezani s ovom Izjavom o zaštiti podataka ili koji upućuju na istu (zajedno „Stranica“). Ovaj dokument se odnosi na nas kao i na naša društva koncerna pod nazivom „Intermedia Heroes GbR“.

Redovito ćemo ažurirati ovu Izjavu o zaštiti podataka kako bi pojasnili naše postupke te uveli nove ili drugačije metode zaštite podataka, primjerice ako na Stranici ponudimo nove usluge, funkcije ili karakteristike.

O bitnim promjenama ćemo Vas obavijestiti ili putem E-Mail-a (na E-Mail adresu Vašeg korisničkog računa), putem objave na stranici ili na drugi način. Iz gore navedenog „Datuma stupanja na snagu“ je razvidno od kada se primjenjuje određena verzija Izjave o zaštiti podataka.

 

1. Situacije u kojima prikupljamo podatke

Kada Vi putem Stranice komunicirate s nama, tada mi prikupljamo sljedeće podatke o Vama:

 • Vašu E-Mail adresu, poštansku adresu i lozinku za našu internetsku stranicu, kada se prijavite;
 • Vaše podatke o plaćanju, ako kupite nešto na Stranici;
 • Vaš broj telefona i Vaš datum rođenja (izborno);
 • Vašu lokaciju, Vaše preferirane sadržaje – za navigaciju na Stranici (npr. preko Cookies-a) kao i povijest kupovine, kako bi Vam dostavili posebno formirane informacije o internetskoj stranici kao i (izbornim) biltenima (Newsletter);

drugi podaci, koje nam aktivno šaljete (npr. preko E-Mail-a).

 • Vi komunicirate s nama primjerice kada:
 • se prijavite, započnete s pretplatom, odobrite prijenos ili kod nas otvorite korisnički račun;

otvorite ili odgovorite na E-Mail;
dajete informacije s Vašim pristankom ili ako je to nužno za pružanje usluga koje ste zahtijevali, kako bi se prijavili na programe ili u istima sudjelovali, a koje programe nudimo po nalogu ili zajedno s Prodavateljima, trgovcima, marketerima, distributerima, preprodavačima i drugim poslovnim partnerima

 • posjetite internetsku stranicu koja prikazuje našu reklamu ili naše sadržaje;
 • kada steknete proizvode ili usluge koji/koje se prodaju na ili preko Stranica Prodavatelja;
 • preko alata za korištenje društvenih mreža povežete stranicu ili stavite poveznicu (link):

i

 • objavite komentare u djelovima stranice namijenjenim za mrežne zajednice (Online-Community).

 

2. Vaše mogućnosti odabira

Možete odrediti koje vrste osobnih podataka ćete nam staviti na raspolaganje i možete ograničiti način na koji ćemo s Vama komunicirati. No isto tako smatramo da će Vaše iskustvo s našom stranicom i našim uslugama biti s večim brojem podataka koje nam priopčite o Vama i Vašim sklonostima, relevantnije te osobnije.

Možete uređivati svoje preferencije za obavještavanje putem E-Mail-a na način da se preko Stranice prijavite na svoj korinički račun ili na način da podesite odgovarajuće postavke u našoj mobilnoj aplikaciji. Također imate mogućnost uređivanja Vaših pretplate, na način da slijedite odgovarajuće upute koje su sadržane u svim komercijalnim E-Mail-ovima koje Vam šaljemo. Na taj način možete odlučiti na koje obavijesti se želite pretplatiti i na koje se ne želite pretplatiti odnosno koje želite otkazati. Vaše preferencije glede pretplate možete promijeniti u svako doba. Molimo, uzmite u obzir da u slučaju kada se niste pretplatili na primanje obavijesti s reklamnim sadržajima putem E-Maila ili kada ste ih otkazali, može biti neophodno da Vas kontaktiramo vezano za bitne podatke o transakcijama u pogledu Vašeg korisničkog računa i Vaših kupovina kod Prodavatelja. Mi ćemo Vam i dalje slati potvrde kada će te obavljati kupovine na Stranici, ukoliko ste primjerice otkazali naše reklamne E-Mail-e. Imate mogućnost podesiti način na koji će Vaš internetski preglednik postupati s Cookies-ima. Također možete podesiti kako će nam Vaš mobilni uređaj i internetski preglednik Vašeg mobilnog uređaja prenositi podatke s Vaših uređaja i o Vašim uređajima, te kako će internetski preglednik Vašeg mobilnog uređaja postupati s Cookies-ima.

Možete također urediti i na koji način nam prosljeđujete određene osobne podatke kada s nama komunicirate preko platformi ili aplikacija za korištenje društvenih mreža. Molimo pogledajte u niže navedenoj točci 9. kao i Smjernici za zaštitu podataka te postavkama stranice ili aplikacije za korištenje društvenih mreža, na koji način možete urediti naša ovlaštenja te kako možete upravljati interakcijom između nas i Vašeg korisničkog računa za korištenje društvenih mreža koji se nalazi na Vašem mobilnom uređaju.

Ako se prijavite na posebno prilagođene E-Mail-biltene (Newsletter) s informacijama o svim aktualnim ponudama za mjesne poslove (deal), putovanja i proizvode, nastojat ćemo te informacije učiniti što relevantnijima za vas, a biltene (Newsletter) oblikovati na temelju informacija koje ste podijelili s nama, primjerice prema Vašoj lokaciji, Vašim preferiranim sadržajima za navigaciju na internetskoj stranici (primjerice putem Cookies-a), povijesti kupovine ili prema drugim karakteristikama Vaše povezanosti s nama. Cookies-e možete u svako doba odbiti i izbrisati, a biltene (Newsletter) otkazati, na način da kliknete na odgovarajuće poveznice (link) koje se nalaze u svakom biltenu (Newsletter).

 

3. Kako koristimo podatke

Mi obrađujemo podatke u sljedeće svrhe:

 • kako bi upravljali, održavali i poboljšali Stranicu;
 • kako bi Vam putem E-Mail-a mogli ponuditi personalizirane inicijative i ponude izravnog marketinga;
 • kako bi pojednostavili i obradili narudžbe – na primjer za kupone i druge proizvode i usluge;
 • kako bismo utvrdili, dolazite li u obzir za određene vrste ponuda, proizvoda i usluga koje bi Vam mogle biti zanimljive, te kako bi analizirali učinkovitost poduzetih reklamnih mjera;
 • kako bi odgovorili na Vaša pitanja i ispunili Vaše želje;
 • kako bi odredili i vrednovali individualne i grupne profile te ponašanje klijenta;
 • kako bi Vam dostavili dodatne informacije o nama, Prodavateljima i našim poslovnim partnerima, a koje informacije bi za Vas mogle biti zanimljive;
 • kako bi Vam dostavili podsjetnike, tehničke napomene, ažuriranja, sigurnosna upozorenja, poruke podrške i administracije, preporučene upute za održavanje (Service-Bulletins), marketinške poruke kao i zatražene informacije, uključujući i one po nalogu poslovnog partnera;
 • kako bi uređivali premije, ankete, nagradne igre, natjecanja ili druge marketinške mjere i manifestacije;
 • kako bi mogli ispunjavati naše svakodnevne poslovne zadatke, kao na primjer uređivati Stranicu, upravljati radom foruma, ispunjavati obveze, obraniti se od prijevara te provoditi naše obveze izvještavanja kao poduzeća te zbog općih uvjeta korištenja ili kako bi se mogli pridržavati zakona;
 • kako bi ispunili naše zakonske obveze, rješavali sporove i sprovesti naše dogovore;
 • kako bi Vam putem Stranice omogućili da se prijavite za (radno) mjesto, objavite video snimku ili kako bi omogućili prijavu za posebne ponude trgovaca i drugih poslovnih partnera, i
 • kako bismo mogli dopuniti druge podatke koje smo dobili o Vama, da bi Vas mogli bolje razumjeti i odrediti Vaše interese te Vam ponuditi za Vas relevantnije i privlačnije usluge.

 

4. Kada i zašto dajemo podatke

Naše poslovanje ne obuhvaća prodaju i posudbu osobnih podataka. Mi ne prosljeđujemo Vaše osobne podatke, osim u slučaju kada dobijemo Vaše odobrenje ili smo na drugi način zakonom na to obvezani ili ovlašteni, i to kako slijedi:

 • članovima ili slobodnim ponuđačima usluga unutar i izvan europskog gospodarskog prostora, uključujući i Intermedia Heroes d.o.o. (certificirano sukladno Safe-Harbor-Smjernici, vidi http://export.gov/safeharbor/), kako bi isti mogli za nas izvršavati usluge, temeljem preciznih ugovornih obveza za zaštitu Vaših osobnih podataka kao i za njihovu obradu isključivo po našem nalogu i pod našim nadzorom;
 • prodavateljima, kako bi Vam isti mogli prodavati i dostavljati;
 • za izvještavanja ili naplatu nenaplaćenih potraživanja koja se duguju prodavateljima, trgovcima ili drugim poslovnim partnerima;
 • ako je potrebno za ispunjenje ugovornih obveza na koje su Vam se obvezali naši poslovni partneri, ukoliko ste kupili odnosno iskoristili colloqvinum-kupon ili od strane poslovnog partnera ponuđene proizvode ili usluge, odnosno ukoliko ste sudjelovali u ponudama, premijama, natjecanjima ili drugim aktivnostima ili programima, koje smo mi ili trgovci po nalogu poslovnog partnera sponzorirali ili ponudili;
 • kod spajanja, preuzimanja ili restrukturiranja s kupcem našeg poduzeća ili cijele naše odnosno gotovo cijele aktive;
 • u svrhu pridržavanja uvjeta postavljenih od strane zakona i vlasti ili ukoliko je to potrebno radi ispitivanja, za pridržavanje internetskih standarda ponašanja, zakona i smjernica (Compliance) kao i za podršku mehanizmima nadzora rada poduzeća (Corporate-Governance);
 • u svrhu suzbijanja prijevara ili kriminalnih aktivnosti i kako bi zaštitili naša prava ili prava naših društava koncerna, poslovnih partnera i korisnika ili u sklopu pravnih postupaka koji se tiču Intermedia Heroes GbR; ili
 • kao reakcija na neku prisilnu mjeru ili neki slični pravni postupak, i putem državnih ustanova za kazneni progon, ustanova za nadzor i sudova.
 • Mi potičemo poslovne partnere da primjenjuju smjernicu o zaštiti podataka te da ih objavljuju. No, iako poslovnim partnerima prosljeđujemo osobne podatke samo u gore navedene svrhe, daljnja obrada i korištenje osobnih podataka od strane poslovnih partnera, a koje osobne podatke su dobili od Intermedia Heroes GbR podliježu njihovim smjernicama za zaštitu podataka, a što mi više ne možemo nadzirati.

 

5. Kako prikupljamo podatke

Vi nam dajete osobne podatke kada se prijavite, započnete pretplatu, otvorite korisnički račun, izvršite kupovinu ili iskoristite kupone, ili nas na drugi način kontaktirate ili s nama aktivno komunicirate. Tako nam primjerice dajete osobne podatke kada nas kontaktirate putem interneta radi podrške kupcima ili zbog drugih usluga podrške, i to na način da koristite kontaktne obrasce za samostalno rješavanje problema kao što su E-Mail ili program za unos teksta, ili objavite neki tekst u mrežnim zajednicama (Online-Community).

Stavljate nam na raspolaganje osobne podatke i onda kada preko Cookies-a i drugih tehnologija, kao npr. Google Analytics-a komunicirate sa stranicom, a kako je opisano u nastavku.

Intermedia Heroes d.o.o. koristi sustav za praćenje (Tracking-System) pod nazivom Google Analytics, uslugu analiziranja interneta društva Google Inc. („Google“), a u svrhu reklamiranja, istraživanje tržišta i za oblikovanje ponude sukladno potrebama. Google Analytics koristi Cookies-e koji im omogućuju analiziranje Vašeg korištenja internetske stranice. Informacije koje o Vašem korištenju internetske stranice (uključujući Vašu IP-adresu) sastavi Cookies, prenose se i pohranjuju na server Google-a u SAD-u. Google koristi te informacije kako bi vrednovao Vaše korištenje internetske stranice, kako bi sastavio izvješća o internetskim aktivnostima za vlasnika internetske stranice te kako bi pružao druge usluge vezane za korištenje internetske stranice i interneta. I Google će po potrebi te informacije prenijeti trećima, ako je to zakonski propisano ili ako treći te podatke obrađuju po nalogu Google-a. Google ni u kojem slučaju neće povezati Vašu IP-adresu sa drugim podacima Google-a. Kao što je već navedeno, imate mogućnost kroz podešavanje Vašeg pretraživača interneta onemogućiti instalaciju Cookies-a. No, upozoravamo Vas da u tom slučaju postoji mogućnost da nećete biti u mogućnosti u potpunosti koristiti sve funkcije ove internetske stranice. Korištenjem ove internetske stranice, izjavljujete da pristajete na obradu podataka koje o Vama, na prethodno opisani način i u prethodno navedenu svrhu prikupi Google.

Na raznim stranicama koristimo, slično kao i mnoge druge internetske stranice, tzv. Cookies-e, kako bi posjećivanje naše stranice učinili zanimljivim te kako bi omogućili korištenje određenih funkcija. Pri tome se radi o malim tekstualnim datotekama koje se postavljaju na Vaše računalo i koje omogućavaju analizu Vašeg korištenja te internetske stranice. Većina Cookies-a koje koristimo se nakon završetka pretrage briše s Vašeg tvrdog diska (tzv. privremeni Cookies). Drugi Cookies-i ostaju na Vašem računalu i omogućavaju nam prepoznavanje Vašeg računala kod Vašeg sljedećeg posjeta (tzv. trajni Cookies). Našim poslovnim partnerima nije dozvoljeno prikupljanje, obrada ili korištenje osobnih podataka pomoću Cookies na našoj internetskoj stranici. Ukoliko niste suglasni s korištenjem Cookies-a, imate mogućnosti sami isto obustaviti: opcija pomoć u izbornoj traci većine internetskih preglednika, pojasnit će Vam kako možete podesiti svoj preglednik interneta da više ne prihvaća nove Cookies-e, da Vas upozori na nove Cookies-e ili da izbrišete sve do tada zaprimljene Cookies-e. Međutim, Cookies-i Vam omogućavaju korištenje nekih funkcija na našoj internetskoj stranici, tako da Vam preporučamo da opciju Cookies ostavite uključenu.

Mi primamo i osobne podatke te druge mrežne i izvanmrežne podatke naših poslovnih partnera, a koji možda sadrže podatke vezane na isplatu, naplatu ili vraćanje. Takve podatke ćemo koristiti u skladu s važećim zakonima kao i u skladu s ovom Izjavom o zaštiti podatka.

 

6. Sigurnost osobnih podataka

U svrhu zaštite podataka implementirali smo program koji obuhvaća administrativne, tehničke i fizičke provjere koje služe za zaštitu Vaših osobnih podataka, uključujući i tehnologiju kriptiranja podataka sukladno standardima struke.

 

7. Vaša prava u svezi s osobnim podacima; naši kontaktni podaci

Podatke koje ste nam dali možete vidjeti, aktualizirati, mijenjati i brisati na svom profilu tako što ćete se prijaviti na svoj korisnički račun ili ćete nam poslati E-Mail na info@groupon.de. Kroz redovno ažuriranje Vaših osobnih podataka pomažete nam pri vođenju računa o Vašim preferiranim sadržajima te prilikom ponude proizvode i usluge koje smatramo za Vas najrelevantnijima.

Sukladno važećim zakonima, možete (a) zahtijevati pristup svim drugim osobnim podacima koje prikupimo o Vama i zahtijevati da ih aktualiziramo, mijenjamo ili blokiramo pristup istima, (b) zahtijevati da više ne koristimo sve osobne podatke koje smo prikupili o Vama, i (c) možete staviti prigovor na stvaranje korisničkih profila o Vama. Ukoliko imate pitanja ili primjedbe na našu praksu u pogledu zaštite podataka ili vezano na ovu Izjavu o zaštiti podataka ili ukoliko želite ostvariti neko od gore navedenih prava ili neko drugo pravo za koja postoji mogućnost da Vam pripada u vezi s Vašim osobnim podacima, ili ukoliko želite zatvoriti svoj colloqvinum korisnički račun ili imate druga pitanja ili molbe, molimo Vas da nam pošaljete E-Mail na info@colloqvinum.hr. Možete nas kontaktirati i na sljedeću poštansku adresu:

Intermedia Heroes d.o.o.
Masarykova 15
10000 Zagreb
Hrvatska

Iako smo rado spremni pomoći Vam pri upravljanju Vašim pretplatama, zatvaranju Vašeg korisničkog računa te uklanjanju Vašeg aktivnog profila, nismo uvijek u mogućnosti izbrisati sve zapise o prošlim interakcijama i transakcijama. Tako smo primjerice obvezni sačuvati zapise u vezi s kupovinama koje su ranije izvršene na stranici i to zbog podnošenja financijskih izvješća i u svrhu pridržavanje internetskih standarda ponašanja, zakona i smjernica (Compliance).

 

8. Čuvanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvamo sve dok je Vaš korisnički račun aktivan odnosno sve dok je to neophodno da bismo Vam mogli pružati usluge te evidentirati Vaše transakcije u svrhu sastavljanja financijskih izvještaja. Vaše osobne podatke također čuvamo sve dok je to neophodno za ispunjenje naših zakonskih obveza, za rješavanje sporova i za sprovođenje naših dogovora.

 

9. Društvene mreže – Dijelovi za društvene zajednice

Stranici možete pristupiti preko dijelova ili uvrstiti poveznice do njih, te u istima javno objavljivati informacije, komunicirati s drugim korisnicima primjerice putem foruma ili blogova, ocjenjivati proizvode i trgovce te objavljivati medijske sadržaje. Sve osobe koje imaju pristup internetu mogu pročitati, prikupljati i koristiti sve informacije koje ste objavili (npr. Vaša e-mail adresa zajedno s objavljenom kritikom restorana). Trebali biste izbjegavati javno objavljivanje osobnih podataka o sebi ili trećima.

Povezivanje putem društvenih mreža

Korisnicima društvenih mreža nudimo mogućnost da na društvenim mrežama komuniciraju s prijateljima te da prosljeđuju sadržaje. Ako ste prijavljeni na Stranici i na nekoj društvenoj mreži, dolazi do povezivanja Vašeg korisničkog računa društvene mreže s Vašim colloqvinum korisničkim računom prilikom korištenja funkcije povezivanja internetske stranice društvene mreže (to se događa automatski ukoliko se E-Mail adrese podudaraju). Ako se E-Mail adrese ne podudaraju, postavit ćemo Vam pitanje, želite li ih povezati, a Vi morate potvrditi da imate ovlasti na korisničkim računima. Ukoliko ste već prijavljeni na Stranici, ali niste prijavljeni na internetskoj stranici Vaše društvene mreže, tada će se prilikom korištenja funkcije povezivanja na stranici za društvene mreže od Vas tražiti, da unesete svoje pristupne podatke za internetsku stranicu Vaše društvene mreže ili da se prijavite na društvenoj mreži.

Ako trenutno niste prijavljeni kao colloqvinum korisnik, a koristite funkciju povezivanja na stranici za društvene mreže, tražit će se prvo od Vas da unesete pristupne podatke Vaše društvene mreže, a potom ćete dobiti mogućnost prijaviti se u colloqvinum te u njemu sudjelovati. Nakon što se prijavite kod nas te se povežete s društvenom mrežom, imate mogućnost automatski na Vašoj društvenoj mreži objavljivati aktualne popuste s colloqvinum-a. Molimo Vas da obratite pažnju na postavke zaštite podataka na Vašoj društvenoj mreži, a koje se odnose na upravljanje podacima koji se prosljeđuju putem Vašeg korisničkog računa. Korištenjem funkcije povezivanja na stranici za društvene mreže, dajete nam svoj pristanak za pristup svim elementima podataka o profilu na Vašoj društvenoj mreži, čije prosljeđivanje ste odobrili (a kako ste i odredili svojim odabirom u postavkama Vašeg profila društvene mreže), te nam dajete Vaš pristanak da iste koristimo u skladu s uvjetima korištenja društvene mreže te u skladu s ovom Izjavom o zaštiti podataka.

 

10. Metode zaštite podataka trećih osoba

Ova Izjava o zaštiti podataka odnosi se isključivo na naše prikupljanje, obradu i korištenje (uključujući i davanje) podataka uslijed Vaše interakcije sa Stranicom. Postoji mogućnost da druge internetske stranice kojima se može pristupiti preko poveznica (link) na Stranici, raspolažu vlastitim Izjavama o zaštiti osobnih podataka i metodama za prikupljanje, obradu i korištenje kao i davanje osobnih podataka. Postoji mogućnost da i naši poslovni partneri raspolažu vlastitim Izjavama o zaštiti podataka. Savjetujemo Vam da se upoznate s Izjavama o zaštiti podatka tih drugih stranaka, prije nego što im učinite dostupnim podatke ili koristite sponzorirane ponude i reklamne akcije.